Voorlichting

Voorlichting

Er is veel informatie te krijgen over deze bijzondere periode

Voorlichtingsbijeenkomsten
De gemeente Deventer heeft mogelijk gemaakt dat je gratis naar verschillende voorlichtingsavonden kunt. Dit is in samenwerkingen met kraamzorgorganisatie Naviva, Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en alle verloskundigenpraktijken in de gemeente Deventer.

De algemene voorlichting bestaat uit 3 bijeenkomsten.

1. Bijeenkomst baby op komst

2. Bijeenkomst borst of flesvoeding 

3. Bijeenkomst bevalling en de kraamtijd

Speciaal voor jonge moeders:

Mama Mia, kookgroep jonge moeders

Jong zwanger?
Cursussen zwangerschap & jong zwanger

Voor vrouwen uit een niet-Nederlandse cultuur
Bijeenkomst baby op komst

Voor vrouwen met psychische problemen
Zwanger en dan?

Voor vrouwen die medisch gaan bevallen (onder controle van de gynaecoloog)
Speciale voorlichtingsavond ‘Bevallen in het Deventer Ziekenhuis’

Natuurlijk kun je ook een zwangerschapscursus volgen. Vraag je verloskundige voor meer informatie over een cursus bij jou in de buurt.

Op internet zijn diverse filmpjes te vinden om je goed voor te bereiden:
Deventer Ziekenhuis & verloskunde | Naviva & babyverzorging | Centrum Jeugd en Gezin