Zorgpad

Zorgpad

Zorgpad
Een zorgpad voor je zwangerschap is een soort schema van controles en onderzoeken die in de zwangerschap worden gedaan.
Er is een Basiszorgpad, dit geldt voor alle zwangeren, maar voor iedere zwangerschap wordt dit zo nodig aangepast. We houden rekening met jouw gezondheid en die van je partner en jullie familie en met het verloop van eerdere zwangerschappen. Soms is het nodig om extra bloed of echo onderzoek te doen.

Bij de tweede controle wordt het zorgpad met jou besproken.