Thuis bevallen

Thuis bevallen

Thuis bevallen

Nederland is één van de weinige landen waar vrouwen de keuze hebben om thuis te bevallen. De Nederlandse verloskundigen zijn goed opgeleid om bevallingen thuis te begeleiden en eerste opvang te bieden bij eventuele problemen. De verloskundige zal je begeleiden bij de bevalling samen met een kraamverzorgende. Uit onderzoek blijkt dat het voor de veiligheid van moeder en kind niet uitmaakt waar je bevalt.

Voordelen

  • Privacy en ontspannen sfeer. Je bent in je eigen vertrouwde omgeving.
  • Gevoel regie in eigen hand te hebben.
  • Er is minder kans op infecties.
  • Je kunt zelf bepalen wie er bij de bevalling aanwezig zijn.
  • Niet met weeën in de auto en geen vervoer naar huis na de bevalling.
  • Na de bevalling kun je gelijk onder je eigen douche en in je eigen bed liggen.
  • Thuis bevallen wordt volledig vergoed.

Nadelen

Je kunt worden afgeleid door dagelijkse beslommeringen of andere kinderen in huis. Bij complicaties, alsnog naar het ziekenhuis.
Wanneer er zich toch problemen voordoen tijdens of na de bevalling, dan zal de verloskundige de gynaecoloog of kinderarts raadplegen en ervoor zorgen dat je zo snel mogelijk in het ziekenhuis terecht komt. Bij de bevalling van een eerste kind is de kans dat dit gebeurt ongeveer 49% en als iemand eerder zonder problemen is bevallen 17 %. Bij de meeste verwijzingen is er geen directe spoed en is er ruimte en tijd om naar het ziekenhuis te gaan. De verloskundige bepaalt of de thuissituatie geschikt is om te bevallen. Als je twijfelt of de thuissituatie geschikt is om te thuis te bevallen kunt je dit het beste met uw verloskundige vooraf bespreken.