0-16 Weken

0-16 Weken

0-16 weken

Als je zwanger neem dan zo snel mogelijk contact op met een verloskundige praktijk. We maken dan een afspraak voor een intake.

Intake

Rond de 8e week van de zwangerschap heb je het eerste gesprek met een verloskundige van de door jou gekozen praktijk. We bespreken dan een vragenlijst over jouw medische voorgeschiedenis en over (erfelijke) ziektes in de familie. De verloskundige verzamelt zo nodig extra informatie over jouw gezondheid en stelt een zorgpad  van jouw zwangerschap op. Ook zullen er een aantal onderzoeken gepland worden zoals bloedonderzoek en een echo. Tijdens de intake kan er gesproken worden over prenatale screening naar Down- Edwards- en Patausyndroom.
Ga voor meer informatie naar onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

 

Het zorgpad is definitief na gezamenlijk overleg met de gynaecoloog en als alle informatie verzameld is. Er wordt besproken of je bij de verloskundige onder controle kan blijven of dat het nodig is dat je bij de gynaecoloog onder controle komt. Een combinatie hiervan is ook een mogelijkheid.

 

Voorlichting

Verder krijg je in deze periode informatie over onderzoeken in de zwangerschap, leefstijl, voeding, kraamzorg, erkenning en voorlichtingsbijeenkomsten.
Voor meer informatie over gezond leven, zwanger zijn en andere zaken rondom zwangerschap verwijzen we je naar de pagina Gezond zwanger.

 

Lees meer op deze websites: